Om triggerpunkter

Vad är triggerpunkter

 

En myofascial triggerpunkt är en lättretlig plats i en spänd muskel. Platsen är smärtsam för tryck och kan framkalla karakteristiska platsbestämda smärtor och autonoma fenomen, ofta i form av domning, värme och obehag. Om en TP ligger nära ytan kan man med fingrarna känna att det är lite varmare i området som TP befinner sig. TP känns som en knuta, ärta och i större muskel partier som låren kan de bli stora som tummen. Smärtsammanste ställen är oftast nära eller i närheten där muskeln fäster vid benet.

Muskel med latent triggerpunkt:

En muskel med latent TP ger ingen smärta spontant och ger inga autonoma ( icke viljestyrd ) fenomen utan provokation.
Däremot hittar man vid beröring en ömmande sträng i muskeln, som i vissa fall kan ge upphov till smärta och autonoma fenomen vid beröring. Muskeln är också förkortad, stretching är bra för en förkortad muskeln.

Muskel med aktiv triggerpunkt:

En muskel med aktiv TP ger spontant upphov till smärta och vissa fall också autonoma fenomen. Man hittar alltid en ömmande sträng vid beröring av muskeln. Beröring retar också den redan befintliga smärtan och ge de autonoma fenomenen. Muskeln är dessutom förkortad och beröring av muskeln kan ge upphov till spontana kontraktioner i den spända strängen.

Orsaker till triggerpunkter;

· Långvarig uttröttning av muskeln

· Maximal förkortning av muskeln under längre tid

· Drag, varmt eller kallt

· Stress

· Benlängdsskillnad

· Dålig hållning

· Felaktig arbetsställning Tryck på muskler,

bh-band, livrem och plånböcker ( bakfickan )

Akut överbvelasning, kall och otränad