Stretching

Stretching/muskeltöjning

Används för att minska spänning och stramhet i muskler så att rörligheten ökar.

Muskeltöjningen kan utföras under behandling genom att massageterapeuten

töjer mottagarens muskulatur, men vanligast är att terapeuten visar hur man

töjer själv så att personen kan göra det till en vana att stretcha exempelvis

efter fysisk träning.