Massagens historia

Massage är en gammal fysikalisk behandlingsmetod. Långt innan människan blev beroende av läkemedel och invecklad i medicinsk teknologi för att bekämpa skador och sjukdomar användes massage, ofta tillsammans med örter och naturmedel, för att bota både fysiska och psykiska lidanden.

"Massage är lika gammal som människan" är ett ofta använt uttryck.

De äldsta skriftliga bevis som finns dokumenterade för hur massage användes som behandlingsform är närmare 5000 år gamla och kommer från Kina.

För läkarna i det antika Grekland och Rom var massage ett av de viktigaste sätten att motverka och läka fysikaliska problem samt för att lindra smärta.

Hippokrates, "läkekonstens fader" skrev så här på 400- talet f. Kr: "Läkaren måste vara duktig på många saker, men särskilt på att knåda. För knådningen kan binda fast en led som är för lös och lösa upp en led som är för stel"

Dagens moderna massageterapi, som används av professionella yrkesmassörer, grundlades i början av 1800-talet av svensken Per-Henrik Ling (1776-1839). Ling som var läkare och fäktmästare utarbetade en metod som bestod av massage som kompletterades med olika gymnastiska rörelser (Ling-gymnastik) med syfte att förebygga olika funktionsstörningar. Metoden blev kallad för den "svenska läkegymnastiken".

Per-Henrik Ling grundade 1813 GCI - nuvarande GIH (gymnastik och Idrottshögskolan) och fick där tillstånd att införa massage på schemat. Detta sågs som ett accepterande av massagen som professionell behandlingsform.

mer om massage www.svenskmassage.nu