Akupressur

Akupressur är att trycka på akupunktrupunkter i syfte att påverka kroppens energiflöde.
Akupressur innebär att påverka akupunkturpunkter längs kroppens meridianer med hjälp av tryck istället för nålar, moxa (örtbränning) eller annat medel Trycket utövas med fingrarna.